Verhalen

De geschiedenis van Veenendaal begint met de ontginning van het veen in de Gelderse Vallei. Voor snel vervoer van turf is eind 15e eeuw de Bisschop Davidsgrift aangelegd. Omdat het veengebied zowel in het sticht Utrecht als het hertogdom Gelre lag en er steeds oorlog was tussen de twee gebieden, stopte de ontginning. Nadat Karel V landsheer in 1543 werd over Gelre, kon er weer turf gestoken worden. Al snel ontstond de eerste bebouwing van de nieuwe veenkolonie. Veenendaal begon met een kerk en een markt. Zo werd Veenendaal een brinkdorp. 

Dit is niet het enige verhaal dat over Veenendaal te vertellen is. Er is veel onderzoek gedaan naar onder meer de opkomst en ondergang van de wol-, textiel- en sigarenindustrie, de Tweede Wereldoorlog en de stadsontwikkeling vanaf de jaren zestig.