Mobilisatie

Na de Duitse inval in Tsjecho-Slowakije in augustus 1939, besloot het Nederlandse leger te mobiliseren. Dit had ook grote gevolgen voor Veenendaal. Omdat Veenendaal in de Grebbelinie ligt, werden zo’n 2000 militairen van het 10de Regiment Infanterie (10 R.I.) in Veenendaal ondergebracht. De officieren werden ingekwartierd in hotels en bij vooraanstaande Veenendalers, de gewone soldaten in scholen en op boerderijen. Soldaten werden een onderdeel van het Veenendaalse straatbeeld.

Ter verdediging werden grote stukken land rond Veenendaal onder water gezet. In militaire taal heet dat inundatie. De soldaten moesten stellingen bouwen om de Grebbelinie te versterken en in de winter van 1939/1940 de geïnundeerde stukken land ijsvrij houden.

Stellingen in 1940