Akten en bevolkingsregister

De Franse bezetter voerde in 1811 de burgerlijke stand in, in wat nu Nederland is. Dankzij die maatregel beschikken wij vanaf dat jaar over een betrouwbare bevolkingsadministratie. Veel van de akten en de bevolkingsregisters zijn openbaar toegankelijk en kunt u inzien in de studiezaal van het gemeentearchief.

Zoekt u gegevens van voor 1811, dan bent u aangewezen op zogenaamde doop-, trouw-  en begraafboeken. Deze boeken zijn bijgehouden door de kerkelijke autoriteiten. De orginele boeken vindt u in het Utrechts Archief.

Doopboeken 1674 - 1810

De originele doopboeken kunt u bekijken bij het Utrechts Archief. Het gemeentearchief Veenendaal heeft wel een alfabetische namenindex met de doopdata. Dat zijn de belangrijkste gegevens uit de doopboeken. Soms staat in het doopboek zelf iets meer informatie. Van de doopboeken van 1701-1787 zijn fotokopieën aanwezig.

In de doopboeken staat: de naam van kind, de namen van de ouders en de doopdatum (de doopdatum en de geboortedatum hoeven niet hetzelfde te zijn).

Geboorteakten 1811 - 1920

Deze bevatten, naast de naam, datum en plaats van geboorte, vaak ook interessante aanvullende gegevens over ouders, getuigen, beroepen etc. De geboorteakten werden in chronologische volgorde in het geboorteregister ingeschreven. Als een jaar voorbij was werd een alfabetische index gemaakt op de namen van de kinderen, zodat de kinderen makkelijker in de registers zijn op te zoeken. Deze index wordt de eenjarige tafel genoemd. Een keer per 10 jaar werd een tienjarige tafel gemaakt. Hierin staan de namen van alle kinderen die in 10 jaar zijn geboren, met een verwijzing naar het geboortejaar en het nummer van de geboorteakte. Met die gegevens is de betreffende akte snel terug te vinden.

Een geboorteakte is na 100 jaar openbaar toegankelijk.

In het gemeentearchief kunt u de geboortenakten inzien van 1811 tot 1920.

Huwelijksboeken 1672 - 1689 en 1701 - 1811

De originele huwelijksboeken liggen bij het Utrechts Archief. Het gemeentearchief Veenendaal heeft wel een alfabetische namenindex met de huwelijksdata. Dat zijn de belangrijkste gegevens uit de huwelijksboeken. Soms staat in het originele huwelijksboek zelf iets meer informatie.

Gegevens die u (onder andere) in het huwelijksboeken kunt vinden zijn: de naam van de bruid, de naam van de bruidegom en de huwelijksdatum.

Huwelijksakten 1811-1945

De huwelijksakten bevatten de namen en geboorteplaats van het bruidspaar, de namen van de ouders van het bruidspaar en de namen van getuigen. Een huwelijksakte is na 75 jaar toegankelijk. Indexen op de huwelijksakten zijn ook opgenomen in de tienjarige tafels. Huwelijksakten uit het voormalige Gelders Veenendaal zijn te vinden bij Gemeentearchief Ede.

Luid- en begraafgelden 1574 - 1812

De begraafboeken kunt u digitaal inzien. Het gemeentearchief heeft een volledige transcriptie (vertaling) van kerkmeestersrekeningen, met een alfabetische namenindex. De kerkmeestersrekeningen maken deel uit van de financiële administratie van de kerk.

Gegevens die u onder andere in de luid- en begraafgelden kunt vinden zijn: de naam van de overledene, hoeveel er voor het graf betaald is, en door wie en de datum waarop de luid- en begraafgelden zijn betaald. Meestal gebeurde dit na de daadwerkelijke begrafenis.

Overlijdensakten 1811 - 1965

Als iemand overlijdt, wordt dat op dezelfde dag of binnen enkele dagen aangegeven op het gemeentehuis. De aangifte wordt gedaan door een familielid, een bekende of een aanspreker. De akte bevat, naast de gegevens met betrekking tot het overlijden, vaak diverse aanvullende gegevens. Ook de overlijdensakten werden in chronologisch volgorde ingeschreven. En elk jaar werd een alfabetische index gemaakt: de eenjarige tafel. En om de tien jaar de tienjarige tafel.

Een overlijdensakte is na 50 jaar openbaar toegankelijk.

In het gemeentearchief worden de overlijdensakten van Stichts Veenendaal van 1811 tot 1965 bewaard. U kunt ze in de studiezaal inzien. De akten over Gelders Veenendaal kunt u vinden in Gemeentearchief Ede.

Bevolkingsregisters 1851 - 1939

Iedereen die in Veenendaal gewoond heeft, is in het bevolkingsregister terug te vinden. In het bevolkingsregister werd namelijk bijgehouden wie er in Veenendaal woonden én op welk adres ze woonden. Ook als men binnen Veenendaal verhuisde werd dit geregistreerd in het bevolkingsregister, met de datum van de verhuizing erbij.

Deze registers zijn openbaar toegankelijk.

In onze studiezaal kunt u de bevolkingsregisters van 1851 tot 1939 bekijken.