Vlag en wapen

Het wapen

het wapen van Veenendaal

Conform het besluit van de Hoge Raad van Adel d.d. 11 september 1816 voert de gemeente sindsdien het navolgende wapen: "Zijnde van Lazuur, beladen met een schip in volle zeilen, varende op een zee, alles van goud."

Het gemeentewapen is afgeleid van het wapen van het Veenraadschap: min of meer de bestuurlijke voorganger van de gemeente Veenendaal. Het Veenraadschap werd in 1563 opgericht en was belast met het toezicht op "de werken, dijken, dammen, heulen, watergangen, griften en al wat tot de turfnering betrekkelijk is".

Wapenbrief

De vlag

De gemeenteraad heeft op 8 mei 1980 officieel de gemeentevlag vastgesteld. De beschrijving daarvan luidt als volgt: "vijf horizontale banen in, van boven naar benenden, de opeenvolgende kleuren zwart-geel-blauw-geel-zwart, en waarvan de eerste en de vijfde baan verbreed zwaluwstaartig gekanteeld zijn". De kleuren geel en blauw zijn ontleend aan die van het gemeentewapen, waaraan de kleur zwart functioneel is toegevoegd.

Het patroon vormt een symbolische weergave van de geografische en historische geschiedenis van de gemeente. Midden over de vlag loopt een blauwe baan, verbeeldende de Bisschop Davidsgrift, omgeven door twee gele banen (de voormalige twee-eenheid van Stichts en Gelders Veenendaal) symboliserende de welvaart. Het geheel wordt als het ware ingesloten door de (zwarte) profielen van de vroegere turfstekersvelden, waar zich vroeger de bevolking vestigde en haar eerste bestaansmiddelen vond.

De vlag van Veenendaal