Gemeentearchief krijgt historisch archief CLV

maandag, 6 februari 2017
Feestelijke overhandiging archief

Het historisch CLV-archief is naar het gemeentearchief overgebracht. Het archief vanaf 1946 is door oud medewerkers (de heren Pilon, van Hardeveld en Stoffer: samen goed voor 100 jaar schoolgeschiedenis) uitgezocht en opgeschoond. De uiteindelijk overgebleven stukken zijn overgebracht naar het gemeentearchief, waar ze vanaf nu worden opgeslagen en door geïnteresseerden kunnen worden ingezien.

In het CLV archief bevinden zich stukken als notariële akten, kadastrale stukken, notulen van bestuurs-, directie- en lerarenvergaderingen, schoolbrieven, stukken betreffende de fusie met de Koningin Julianaschool, schoolfoto’s en video’s, rapportenlijsten en mediadocumenten. 


Nieuwe aanwinst in het archief

maandag, 6 februari 2017
Pagina uit placaatboek

Recent heeft het Gemeentearchief zeven zogenaamde ‘Placaatboeken’ van de provincies Utrecht en Gelderland kunnen verwerven. Eeuwenlang was het gebruikelijk dat nieuwe wetgeving gepubliceerd werd in de vorm van affiches (‘placaten’) en dan opgehangen werd op publieke plaatsen (bijvoorbeeld bij de kerk of het gemeentehuis). Deze affiches werden later gebundeld in boeken en zo ontstonden de placaatboeken. Wij zijn erg blij dat we deze boeken van zowel Utrecht als Gelderland nu in ons bezit hebben, omdat Veenendaal ruim 400 jaar op de grens van beide provincies lag. Pas in 1960 werden Gelders Veenendaal en Stichts Veenendaal samengevoegd tot een gemeente die nu helemaal in de provincie Utrecht ligt. De boeken zijn op afspraak in te zien in de studiezaal.