Akten en register van voor 1811

Als u gegevens zoekt uit deze periode bent u aangewezen op de zogenaamde Doop, Trouw en Begraafboeken, die werden bijgehouden door de kerkelijke autoriteiten.

Doopboeken 1674-1810

De originele doopboeken liggen bij het Utrechts Archief. Het gemeentearchief Veenendaal heeft wel een alfabetische namenindex met de doopdata. Dat zijn de belangrijkste gegevens uit de doopboeken. Soms staat in het doopboek zelf iets meer informatie. Van de doopboeken van 1701-1787 zijn fotokopieën aanwezig.

Gegevens die u in de doopboeken kunt vinden:

  • De naam van kind
  • De namen van de ouders
  • De doopdatum (de doopdatum en de geboortedatum hoeven niet hetzelfde te zijn)

Huwelijksboeken 1672-1689 en 1701-1811

De originele huwelijksboeken liggen bij het Utrechts Archief. Het gemeentearchief Veenendaal heeft wel een alfabetische namenindex met de huwelijksdata. Dat zijn de belangrijkste gegevens uit de huwelijksboeken. Soms staat in het originele huwelijksboek zelf iets meer informatie.

Gegevens die u (onder andere) in het huwelijksboeken kunt vinden:

  • De naam van de bruid
  • De naam van de bruidegom
  • De huwelijksdatum

Begraafboeken (De zogenaamde Luid – en begraafgelden) 1574-1812

Het gemeentearchief heeft een volledige transcriptie (vertaling) van kerkmeestersrekeningen, met een alfabetische namenindex. De kerkmeestersrekeningen maken deel uit van de financiële administratie van de kerk.

Gegevens die u onder andere in de luid- en begraafgelden kunt vinden:

  • De naam van de overledene
  • Hoeveel er voor het graf betaald is, en door wie
  • De datum waarop de luid- en begraafgelden zijn betaald. Meestal gebeurde dit na de daadwerkelijke begrafenis.