Akten en bevolkingsregister

De Franse bezetter voerde in 1811 de burgerlijke stand in, in wat nu Nederland is. Dankzij die maatregel beschikken wij vanaf dat jaar over een betrouwbare bevolkingsadministratie. Veel van de akten en de bevolkingsregisters zijn openbaar toegankelijk en kunt u inzien in de studiezaal van het gemeentearchief.

Zoekt u gegevens van voor 1811, dan bent u aangewezen op zogenaamde doop-, trouw-  en begraafboeken. Deze boeken zijn bijgehouden door de kerkelijke autoriteiten. De orginele boeken vindt u in het Utrechts Archief.