Akten en registers van na 1811

De Franse bezetter voerde, in wat nu Nederland is, in 1811 de burgerlijke stand in. Dankzij die maatregel beschikken wij vanaf dat jaar over een betrouwbare bevolkingsadministratie. Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen van de burgerlijke stand. De overheid heeft voorgeschreven wanneer de aktes algemeen toegankelijk zijn. Dit is per onderdeel aangegeven.

Geboortenakten

Deze bevatten, naast de naam, datum en plaats van geboorte, vaak ook interessante aanvullende gegevens over ouders, getuigen, beroepen ect.

De geboorteakten werden in chronologische volgorde in het geboorteregister ingeschreven. Als een jaar voorbij was werd een alfabetische index gemaakt op de namen van de kinderen, zodat de kinderen makkelijker in de registers zijn op te zoeken. Deze index wordt de eenjarige tafel genoemd.

Een keer per 10 jaar werd een tienjarige tafel gemaakt. Hierin staan de namen van alle kinderen die in 10 jaar zijn geboren, met een verwijzing naar het geboortejaar en het nummer van de geboorteakte. Met die gegevens is de betreffende akte snel terug te vinden.

Een geboorteakte is na 100 jaar openbaar toegankelijk.

Huwelijksakten

Ook deze akten bevatten, naast de namen, leeftijden, de plaats en datum van het huwelijk, vaak gegevens die interessant kunnen zijn voor de genealoog. Een voorbeeld betreft de huwelijkse bijlagen, die allerlei aanvullende documenten kunnen bevatten.

Ook de huwelijksakten werden in chronologisch volgorde ingeschreven in de huwelijksregisters. En net als bij de geboorteakten werd er elk jaar een alfabetische index gemaakt: de eenjarige tafel . En om de tien jaar de tienjarige tafel.

Een huwelijksakte is na 75 jaar openbaar toegankelijk.

Overlijdensakten

Als iemand overlijdt, wordt dat op dezelfde dag of binnen enkele dagen aangegeven op het gemeentehuis. De aangifte wordt gedaan door een familielid, een bekende of een aanspreker. De akte bevat, naast de gegevens met betrekking tot het overlijden, vaak diverse aanvullende gegevens.

Ook de overlijdensakten werden in chronologisch volgorde ingeschreven. En elk jaar werd een alfabetische index gemaakt: de eenjarige tafel. En om de tien jaar de tienjarige tafel.

Een overlijdensakte is na 50 jaar openbaar toegankelijk.

Bevolkingsregisters 1851-1939

Iedereen die in Veenendaal gewoond heeft, is in het bevolkingsregister terug te vinden. In het bevolkingsregister werd namelijk bijgehouden wie er in Veenendaal woonden én op welk adres ze woonden. Ook als men binnen Veenendaal verhuisde werd dit geregistreerd in het bevolkingsregister, met de datum van de verhuizing erbij.

Deze registers zijn openbaar toegankelijk.