Nieuw bezoekersreglement

Nieuw bezoekersreglement

Voor het gemeentearchief is een nieuw bezoekersreglement vastgesteld. Aanleiding hiervoor was een aanpassing vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zijn de richtlijnen voor het omgaan met originele archiefstukken wat aangescherpt.

 

Het bezoekersreglement is in te zien op de studiezaal of via deze link.