450 jaar Oude Kerk

zondag, 24 april 2016

Op 1 mei is het 450 jaar geleden dat de Oude Kerk op de Markt werd ingewijd. Deze kerk is gebouwd door het Veenraadschap der Gelderse en Stichtse venen, dit veenraadschap heeft dan ook tot 1823 het beheer over de kerk gehad. Daarna is de kerk eigendom geworden van de Nederlands Hervormde Kerk.

Scan wijdingsakte Oude Kerk

450 jaar Oude Kerk is ook 450 jaar geschiedenis van Veenendaal. De kerk was vanaf het begin nauw verbonden met het publieke en sociale leven in Veenendaal. Het gebouw heeft dan ook een lange geschiedenis als plaats waar Veenendalers elkaar ontmoetten, een schuilplek vonden tijdens rampen zoals de watersnood van 1855 of samen rouwden, bijvoorbeeld tijdens de pestepidemie van 1636.

Wie meer wil weten over de bewogen geschiedenis van het gebouw, kan in het gemeentearchief onderzoek doen in het Veenraadschapsarchief of het archief van de Nederlands Hervormde Kerk.