Beeldbank uitgebreid met briefhoofden

dinsdag, 15 juli 2014

Het gemeentearchief is begonnen met het opnemen van briefhoofden op de website. De eerste 600 exemplaren zijn geplaatst. De totale collectie bevat ongeveer 4.000 exemplaren. Een deel van deze collectie is opgenomen in de digitale beeldbank. Uiteindelijk zal hier het totale bestand te vinden zijn. Briefhoofden, maar ook de inhoud van de brieven, geven immers een indruk van de tijd waarin ze tot stand kwamen.


Gemeentearchief participeert in "Is het Schaap de Sigaar"

dinsdag, 22 juli 2014

Het regionaal erfgoedproject 'Is het Schaap de Sigaar' is een vakoverstijgend project voor de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De historische, sociale en economische verwevenheid van Amerongen en Veenendaal worden tijdens het project op allerlei manieren belicht.

Het project is in korte tijd uit te voeren, sluit nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en maakt gebruik van sociale media en andere digitale mogelijkheden. Op school wordt een korte introductie gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie en wordt een kleine tentoonstelling ingericht. Vervolgens doen de leerlingen vier locaties aan op de 'bezoekdag' en gaan aan het eind van die dag met een goed gevulde rugzak weer terug naar school om de dagen erna hun opgedane kennis in een sprankelende presentatie om te zetten.

Van de pilotdag op 17 juni 2014 is een film gemaakt.