Tentoonstelling Neutraal en Betrokken

maandag, 15 september 2014

Veenendaal in de Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling is te bekijken van 25 september tot en met 29 november.

Vluchtelingen uit de eerste Wereldoorlog bijeen in Veenendaal

In de tentoonstelling Neutraal en betrokken, Veenendaal in de Eerste Wereldoorlog wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Veenendaal. Dat gebeurt in de context van Nederland in 1914-1918. De tentoonstelling vindt plaats op twee locaties:

  • In het gemeentehuis wordt een kleine expositie getoond. U kunt deze tijdens openingstijden gratis bekijken. In de expositie wordt de opvang en verzorging van de vluchtelingen belicht in een presentatie van onder meer officiële documenten en exclusief fotomateriaal. Centraal staat het boek “De Opgave van vluchtelingen. Verder zijn er muziek- en audiofragmenten te beluisteren.
  • In Museum Veenendaal is de expositie ruimer ingericht. 

De tentoonstellingen zijn tot stand gekomen uit de samenwerking van het Comité Herdenking WOI, het Gemeentearchief Veenendaal, de Historische Vereniging Oud Veenendaal en het Museum Veenendaal.


Gemeentearchief participeert in "Is het Schaap de Sigaar"

dinsdag, 22 juli 2014

Het regionaal erfgoedproject 'Is het Schaap de Sigaar' is een vakoverstijgend project voor de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De historische, sociale en economische verwevenheid van Amerongen en Veenendaal worden tijdens het project op allerlei manieren belicht.

Het project is in korte tijd uit te voeren, sluit nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en maakt gebruik van sociale media en andere digitale mogelijkheden. Op school wordt een korte introductie gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie en wordt een kleine tentoonstelling ingericht. Vervolgens doen de leerlingen vier locaties aan op de 'bezoekdag' en gaan aan het eind van die dag met een goed gevulde rugzak weer terug naar school om de dagen erna hun opgedane kennis in een sprankelende presentatie om te zetten.

Van de pilotdag op 17 juni 2014 is een film gemaakt.